Sms2citizen ass en gratis Service vum Syndicat intercommunal SIGI mat dem dir per SMS iwwert d’Aktualitéiten, Sport- an Kulturmanifestatiounen sou wéi Evenementer oder Circulairen an der Gemeng informéiert gitt. Fir sech unzemellen klickt einfach ënnen op den Link an schreift Iech an.

Sms2citizen est un service de messagerie gratuit, mis à disposition par le syndicat intercommunal SIGI. Ce service permet aux citoyens d’être tenu au courant des événements communaux tels que les informations sur la circulation, les événements culturels, les manifestations sportives, les interruptions de services communaux ou autres informations générales.

https://www.sms2citizen.lu/Login.aspx?ReturnUrl=%

Aller au contenu principal